اخبار مرتبط

تاثیرات مثبت حضور در نمایشگاه و تعامل بین مدیران ارشد و مصرف کنندگان

admin

حمایت از کارگر و تولید ایرانی در دستور کار هیوندای

admin

صادرات لوازم خانگی ایرانی مستلزم فراهم شدن بستر در حوزه انتقال تکنولوژی است

admin

ارسال دیدگاه