آب آشامیدنی

اخبار لوازم خانگی فناوری

دستگاهی که هوا را به آب آشامیدنی تبدیل می کند

admin
محققان دستگاهی جدید برای تبدیل بخار هوا به آب آشامیدنی ساخته اند. در این دستگاه از نوعی هیدروژل شور استفاده می شود.