ارز کالاهای اساسی

اخبار لوازم خانگی

تامین ارز مورد نیاز کالاهای اساسی برای ۱.۵ سال آینده

admin
وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اینکه دولت ارز مورد نیاز کالاهای اساسی را برای نیمه دوم سال جاری و سال ۱۳۹۸ تهیه