بدرسان الکتریک

اخبار لوازم خانگی کالای داخلی گزارش و گفتگو

عرضه کالای قاچاق معضل بزرگ واردکنندگان قانونی کالا

admin
شرکت بدرسان الکتریک یکی از 5 زیر مجموعه شرکت بدر است که این شرکت در حوزه لوازم خانگی حدود 60 سال است که نماینده انحصاری