رحمانی

سایر خبرها

بخشنامه بازگشت ارز صادرات ابلاغ شده است

admin
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: آقای همتی و رحمانی نظرشان این است که آخرین بخشنامه یعنی بخشنامه چگونگی بازگشت ارز حاصل از صادرات براساس