ساخت سلول خورشیدی

آموزش جالب و خواندنی چند رسانه ای سایر خبرها

آموزش ساخت سلول خورشیدی با استفاده از سی دی+ویدئو

admin
سلول خورشیدی با نام فتوولتاییک نیز شناخته می شود که فتو به معنی نور و ولتاییک به معنی الکتریکی می باشد.