سازمان صنایع کوچک

سایر خبرها

بازگشت ۸۹۶ واحد تولیدی غیرفعال به چرخه تولید

بهنام وحیدی
به گزارش پایگاه خبری لوازم خانگی ایران «ال کا ایران»،  معاون برنامه ریزی سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران در گفتگوی ویژه خبری افزود: ۴۳