سعید زرندی

اخبار لوازم خانگی کالای داخلی

ترغیب سرمایه گذاران جدید برای احیای واحدهای راکد، تعطیل و با ظرفیت پایین

بهنام وحیدی
به گزارش  پایگاه خبری لوازم خانگی ایران «ال کا ایران»، زرندی از ترغیب سرمایه گذاران جدید برای احیای واحد‌های راکد و فعال سازی ۲ هزار واحد