سید جواد حسینی کیا

اخبار لوازم خانگی کالای داخلی گزارش و گفتگو

فروش کالای قاچاق به شرط نداشتن تولید داخلی

admin
دبیر اول کمیسیون صنایع و عضو فراکسیون ولایت در خصوص تصمیم کمیسیون تلفیق مبنی بر فروش کالای قاچاقی که نزد سازمان اموال تملیکی وجود دارد