سیستم هشدار BR-1000H

اخبار لوازم خانگی خانه هوشمند

دستگاه خانگی هوشمندی که آتش نشانان را راهنمایی می کند!

admin
نجات جان ساکنین خانه ای که در آتش به دام افتاده اند، همواره از چالش های پیش رو آتش نشانان بوده که پیدا کردن افراد