ضوابط فعالیت صرافی ها

سایر خبرها

بانک مرکزی ضوابط فعالیت صرافی ها را اعلام کرد

admin
بانک مرکزی در اطلاعیه های جداگانه درباره تعیین سیاست های جدید ارزی ، ضوابط فعالیت صرافی ها و همچنین کلیات تأمین ارز برای واردات کالا