لوازم خانگی ژنوا

اخبار لوازم خانگی چند رسانه ای کالای داخلی گزارش و گفتگو

ژنوا نسل دوم یک اعتبار ۶۵ ساله در صنعت لوازم خانگی

admin
ژنوا در واقع نسل دوم یکی از معتبرترین برندهای لوازم خانگی ایران است که توسط کمیلیان پسر، وارد عرصه رقابت با بزرگان صنعت لوازم خانگی