مدیرعامل آزمایش

اخبار لوازم خانگی کالای داخلی گزارش و گفتگو

یوسفی : به آزمایش غرفه نمی دهند

admin
هدف اصلی از برگزاری نمایشگاه بین المللی حمایت از تولیدکندگان داخلی است چرا که فرمایش مقام معظم رهبری مبنی بر لزوم اهتمام مسئولان به تحریم
اخبار لوازم خانگی کالای داخلی گزارش و گفتگو

ایجاد بازار منطقه ای، نیاز اول امروز تولیدکنندگان داخلی است

admin
تا کی می توان با تعدادی محصول که سالهاست در حال تولید است به سمت پیشرفت حرکت کرد ؟تولیدات متنوع و همچنین با کیفیت جهانی