کنفرانس توسعه دهندگان سامسونگ 2018

اخبار لوازم خانگی

از کنفرانس توسعه دهندگان سامسونگ جه انتظاری داریم؟

admin
شرکت بزرگ سامسونگ نیز همانند سایر غول های تکنولوژی هر ساله کنفرانسی برای توسعه دهندگان برگزار می کند که آخرین فناوری و نرم افزارهای خود