چوب لباسی

dtpimksljqmuengt.JPG
«ال کا ایران»گزارش می دهد:

استفاده های جذاب از آویز لباس! - 27 شهریور 1397 - 15:57

آویزهای لباس انواع گوناگونی دارند و معمولا در همه ی خانه های یافت می شوند. از این آویزها می توان به منظورهای مختلف و برای ساخت وسایل کاربردی ویا حتی تزیینی کمک گرفت.

Top