کنفرانس توسعه دهندگان سامسونگ 2018

vppmdtqik3wii5jk.jpg
«ال کا ایران» گزارش می دهد:

از کنفرانس توسعه دهندگان سامسونگ جه انتظاری داریم؟ - 14 آبان 1397 - 12:6

شرکت بزرگ سامسونگ نیز همانند سایر غول های تکنولوژی هر ساله کنفرانسی برای توسعه دهندگان برگزار می کند که آخرین فناوری و نرم افزارهای خود را به نمایش گذاشته می شود.

Top