ارز کالاهای اساسی

zxpcd3sdqlx5u2qp.jpg
وزیر صنعت، معدن و تجارت:

تامین ارز مورد نیاز کالاهای اساسی برای ۱.۵ سال آینده - 15 آبان 1397 - 14:29

وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اینکه دولت ارز مورد نیاز کالاهای اساسی را برای نیمه دوم سال جاری و سال ۱۳۹۸ تهیه کرده است، گفت: وضعیت ذخیره کالاهای اساسی در حال حاضر بهتر از سالیان گذشته است.

Top