برچسب انرژی لوازم خانگی

yonhjjyjvkxxcr4h.jpg
مدیرکل استاندارد لرستان:

کنترل 112 برچسب انرژی لوازم خانگی در لرستان - 5 تیر 1397 - 16:38

خرم آباد - مدیرکل استاندارد لرستان گفت: در سه ماه نخست سال جاری 112 برچسب انرژی لوازم خانگی دربازار این استان کنترل شد.

sm4tqytutvmdqduf.jpg
ال کا ایران:

۴۳ برچسب انرژی لوازم خانگی در بازار لرستان کنترل شد - 24 بهمن 1396 - 13:50

مدیرکل استاندارد لرستان از کنترل ۴۳ برچسب انرژی لوازم خانگی در بازار لرستان خبرداد.

16-6-29-151710064.jpg
ال کا ایران :

کنترل برچسب انرژی لوازم خانگی در خرم آباد - 9 تیر 1395 - 16:42

ال کا ایران : مدیرکل استاندارد لرستان از کنترل برچسب انرژی لوازم خانگی بازار خرم آباد در خرداد ماه خبر داد

Top