کنسول بازی

eplmtz2atuffihiq.jpg
ال کا ایران:

برای خرید کنسول خانگی چقد باید هزینه کرد+ جدول قیمت - 15 فروردین 1396 - 9:56

برای خرید کنسول بازی باید از یکی میلیون و 370 هزار تومان تا یک میلیون و 600 هزار تومان هزینه کرد.

m1emifvzravtklov.jpg
ال کا ایران:

برای لذت بازی رایانه ای در منزل چقدر باید هزینه کرد+ جدول قیمت - 5 اسفند 1395 - 8:47

برای خرید کنسول بازی با مدل Sony PlayStation VR در بازار باید حدود 2 میلیون و 300 هزار تومان هزینه کرد.

mmmrtabnjxopauz2.jpg
ال کا ایران:

لذت بردن از فضای بازی‌های دیجیتال چقدر هزینه دارد+ جدول قیمت - 21 دی 1395 - 13:16

بررسی بازار کنسول‌های بازی نشان از آن دارد که برای خرید یک کنسول به روز باید بیش از 1 میلیون تومان هزینه کرد.

index.jpg
ال کا ایران :

برای تجربه هیجان بازی در منزل چقدر باید هزینه کرد+ جدول قیمت - 17 مهر 1395 - 10:20

ارازن‌ترین مدل کنسول بازی مروبط به مدل 4gamers Vertical Stand n USB Hub با قیمت 150 هزار تومان و گران‌ترین مربوط به مدل Microsoft Xbox One Elite Bundle - 1TB Game Console با قیما یک میلیون و 690 هزار تومان است.

Top