قاچاق سازمان یافته

zpgbegqfikyanzip.jpg
مدیرعامل سابق منطقه آزاد تجاری ارس:

قاچاق سازمان یافته در مناطق آزاد تجاری دروغی بزرگ است - 24 بهمن 1396 - 17:43

مدیرعامل سابق منطقه آزاد تجاری ارس گفت: قاچاق سازمان یافته در مناطق آزاد تجاری دروغی بزرگ است.

16981981.jpg
ال کا ایران :

مبارزه با قاچاق سازمان یافته باید در اولویت برنامه‌ها باشد - 28 مهر 1395 - 18:35

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی گفت: مبارزه با قاچاق کالا بخصوص قاچاق سازمان یافته ، باید در اولویت برنامه ها باشد و با قوت و قدرت به صورت هماهنگ در سراسر کشور اجرا شود.

IMG07545255.jpg
ال کا ایران:

قاچاق سازمان‌یافته ۲۴ کانتینر کالا با کارت بازرگانی یک خانم خانه‌دار - 19 مهر 1395 - 11:34

قاچاقچیان با سوء استفاده از کارتهای بازرگانی یکبار مصرف و تخلفهای صورت گرفته، ۲۴کانتینر ظروف شیشه‌ای را به صورت سازمان یافته به کشور قاچاق کردند.

Top