قاچاقچی لوازم خانگی

twisplxenffxe6gg.jpg
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان زنجان:

قطعی شدن جریمه ۲.۲ میلیاردی قاچاقچی لوازم خانگی - 15 آبان 1397 - 13:32

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان زنجان از قطعی شدن جریمه ۲.۲ میلیاردی قاچاقچی لوازم خانگی خبر داد.

ynfabflclevc0bts.jpg
ال کا ایران:

دستگیری «ابرقاچاقچی» لوازم خانگی و ظروف شیشه‌ای - 15 مهر 1396 - 10:27

فرمانده انتظامی هرمزگان از بازداشت یک ابر قاچاقچی لوازم خانگی و ظروف شیشه‌ای در هفته‌های اخیر خبر داد.

13950811145400078314.jpg
مدیرکل تعزیرات حکومتی سیستان و بلوچستان:

قاچاقچی لوازم خانگی در زاهدان ۹۹۲ میلیون ریال محکوم شد - 20 آبان 1395 - 9:15

ال کا ایران : مدیرکل تعزیرات حکومتی سیستان و بلوچستان گفت: قاچاقچی لوازم خانگی و تلفن همراه توسط شعبه ویژه گلوگاهی اداره‌کل تعزیرات حکومتی سیستان و بلوچستان به پرداخت ۹۹۲ میلیون ریال جریمه در حق دولت محکوم شد.

Top