شوفاژ

859954_629.jpg
ال کا ایران :

تامین 90 درصدى كالاهاى گرمايشى در كشور/ تولیدكنندگان به دنبال بازارهاى صادراتى - 24 آبان 1395 - 9:50

رئیس اتحادیه شوفاژ و تهویه مطبوع تهران از توليد ٩٠درصدى وسايل گرمايشى مورد نياز كشور توسط توليد كنندگان داخلى داخل خبر داد و گفت: با وجود ركود حاكم بر بازار، صادرات وسایل گرمایشی همچنان كاهش نيافته است.

Top