ربات خانگی

rnoquuylmnria7m6.jpg
ال کا ایران:

ربات خانگی با قابلیت شناسایی محیط اطراف - 2 بهمن 1396 - 12:58

به تازگی رباتی خانگی ساخته شده که علاوه بر انجام کارهای خانه، قابلیت شناسایی محیط اطرافش و ساکنان آن را دارد.

vvyaut5oubohziwe.jpg
ال کا ایران:

ربات خانگی ال جی با فناوری الکسای آمازون وارد می‌شود - 10 اردیبهشت 1396 - 20:19

ربات خانگی ال‌جی با استفاده از فناوری الکسای آمازون برای ایجاد خانه‌ی هوشمند در اختیار خانواده‌ها قرار می‌گیرد.

lidjdxaafpnct26r.jpg
ال کا ایران:

ال‌جی ربات خانگی ساخت - 13 دی 1395 - 11:34

شرکت لوازم الکترونیکی ال‌جی کره مجموعه‌ای از ربات‌های مختلف را آماده نمایش در CES2017 کرده است که می‌توانند زندگی آینده را تغییر دهند.

Top