بازی دیجیتال

mmmrtabnjxopauz2.jpg
ال کا ایران:

لذت بردن از فضای بازی‌های دیجیتال چقدر هزینه دارد+ جدول قیمت - 21 دی 1395 - 13:16

بررسی بازار کنسول‌های بازی نشان از آن دارد که برای خرید یک کنسول به روز باید بیش از 1 میلیون تومان هزینه کرد.

Top