دوش ای شاور

ophuyswoc4t81bbs.jpg
ال کا ایران:

بازیافت و ۹۰ درصد صرفه جویی در مصرف آب با دوش‌های ای‌شاور - 22 دی 1395 - 13:53

دوش‌های آب کم‌مصرف یکی از ارزشمندترین منابع دنیا را برای ما ذخیره می‌کنند اما نرخ جریان آب در آنها همچنان یکی از نقاط ضعف آنهاست، اما نرخ جریان آب در دوش‌های ای‌شاور هم‌ول همانند دوش‌های معمولی است.

Top