بخش خصوصی

ebmbhmlof3oundmp.jpg
رئیس اتاق بازرگانی ایران:

بخش خصوصی بازیگر اصلی صحنه اقتصاد است/نیاز به برنامه ریزی بلند مدت داریم - 26 فروردین 1397 - 12:52

رئیس اتاق بازرگانی ایران معتقد است آنچه تاکنون به عنوان حمایت از صنایع صورت گرفته بر اساس منافع جمعی نبوده و عملا این حمایت‌ها ناکام بوده است.

wrysiuxceycedchd.jpg
رئیس اتاق بازرگانی تهران:

بخش خصوصی برای تقویت مطالبه‌گری خود باید منسجم‌تر شود - 26 آذر 1396 - 14:53

رئیس اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه فشار بازار قبل از انقلاب بر روی تصمیم گیری دولت بسیار موثر بود گفت: اگر قرار است مطالبه گری بخش خصوصی را افزایش دهیم و جایگاه آن را بهبود ببخشیم باید انسجام در بخش خصوصی بیشتر شود.

hemmat khahi (21 of 23)-10-th3.jpg
رئیس اتاق بازرگانی:

وقتی درآمدهای نفتی کم می‌شود به بخش خصوصی توجه می‌کنند - 2 مهر 1396 - 12:18

رئیس اتاق بازرگانی ایران معتقد است تنها راه مقابله با مشکلات اقتصادی بازگشت اعتماد به بخش خصوصی است اما افزایش مداوم حجم دولت در اقتصاد باعث شده کاملا بخش خصوصی نادیده گرفته شود و زمانیکه درآمدهای نفتی بالاست بخش خصوصی جایگاهی ندارد اما وقتی درآمدهای...

lrkvlnets4oiq7m4.jpg
نایب‌رئیس اتاق بازرگانی ایران:

تابو شکنی از واردات با شفافیت /تضاد منافع و تضعیف بخش خصوصی - 11 اردیبهشت 1396 - 12:26

نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران گفت: فدراسیون واردات، باید تلاش کند با بازآفرینی تصویر صحیح واردات، این هیبت موهوم را در هم بشکند و میزان اثرگذاری تجارت خارجی بر رشد اقتصادی کشور را تبیین کند.

Top