کاهش قیمت مرغ

jgcwweccyljdnppf.jpg
رئیس اتحادیه فروشندگان پرنده و ماهی:

ادامه کاهش قیمت مرغ/ بازار دچار رکود است - 25 مهر 1396 - 12:17

رئیس اتحادیه فروشندگان پرنده و ماهی با بیان اینکه با ادامه روند کاهشی قیمت، مرغ با نرخ 6 هزار و 300تومان به فروش می‌رسد،گفت: پس از دهه اول محرم بازار مرغ دچار رکود شده است.

wewqv2vmey8znzci.jpg
ال کا ایران :

نوید پاییزی برای کاهش قیمت مرغ/ تخم شانه‌ای 15 هزار تومان - 16 مرداد 1396 - 11:51

قیمت مرغ و تخم‌مرغ در ماه‌های اخیر به علت نبود برنامه مدون جهت تنظیم بازار با افزایش روبرو بوده تا جایی که قیمت هر کیلو مرغ به 8 هزار و 300 و قیمت هر شانه تخم‌مرغ به 13 هزار تا 15 هزار تومان رسیده است.

Top