لباس هوشمند

pipssuziepqghtxs.jpg
برای عملکرد بهتر در فعالیتهای فیزیکی؛

لباسی که جریان خون بدن را بهبود می بخشد - 20 اسفند 1396 - 13:9

این روزها تولید البسه هایی که عملکرد اجزای بدن را بهبود می بخشند، روز به روز در حال افزایش است و بسیاری از لباس ها به انواع حسگرها و دیگر ابزار هوشمند مجهز شده اند.

pmcjikebipmohpas.jpg
ال کا ایران:

ذخیره رمز عبور گوشی و رایانه در لباس ! - 14 آبان 1396 - 13:0

با طراحی البسه هوشمند، دیگر نیازی به حفظ کردن کلمات عبور رایانه و گوشی خود ندارید. پوشاک مذکور نیازی به باتری هم ندارند و استفاده از آنها ساده است.

sfliweaepjslnqqw.jpg
ال کا ایران:

تولید لباس هوشمندی که در سرما رنگش عوض می‌شود - 21 شهریور 1396 - 14:30

شرکت استون آیلند موفق به تولید لباسی شد که بر مبنای گرم یا سرد بودن دمای محیط اطراف رنگ خود را تغییر می‌دهد.

Top