استون آیلند

sfliweaepjslnqqw.jpg
ال کا ایران:

تولید لباس هوشمندی که در سرما رنگش عوض می‌شود - 21 شهریور 1396 - 14:30

شرکت استون آیلند موفق به تولید لباسی شد که بر مبنای گرم یا سرد بودن دمای محیط اطراف رنگ خود را تغییر می‌دهد.

Top