سرما

loqybpbgfr6nalku.jpg
ال کا ایران:

با این دستکش برقی هرگز یخ نمی کنید - 28 بهمن 1396 - 15:34

گرم نگهداشتن دست ها در سرمای زمستان و جلوگیری از نفوذ رطوبت کار ساده ای نیست، اما تولید یک دستکش برقی غیرقابل نفوذ این کار را ساده تر کرده است.

sfliweaepjslnqqw.jpg
ال کا ایران:

تولید لباس هوشمندی که در سرما رنگش عوض می‌شود - 21 شهریور 1396 - 14:30

شرکت استون آیلند موفق به تولید لباسی شد که بر مبنای گرم یا سرد بودن دمای محیط اطراف رنگ خود را تغییر می‌دهد.

Top