صنایع خودرو

zsfw3dlgwfujhbyj.jpg
ال کا ایران:

بومی‌سازی نانوپوشش‌های سبز برای صنایع خودرو و لوازم‌خانگی - 22 شهریور 1396 - 9:52

پژوهشگران یک شرکت تولیدکننده مواد شیمیایی به دانش فنی اعمال پوشش‌های تبدیلی با ضخامت نانومتری دست‌ یافته‌اند که به گفته آنها این پوشش زیست‌سازگار است و می‌تواند جایگزین مناسبی برای صنایع لوازم‌خانگی و صنایع خودرو باشد.

Top