همزن دستی

landscape-1516813133-hand-mixers.jpg
ال کا ایران گزارش می دهد:

6 همزن دستی برتر سال 2018 - 7 بهمن 1396 - 11:56

برای مخلوط کردن و همزدن مواد غذایی نیاز به یک همزن دستی در هر آشپزخانه ای است تا خانم های کدبانو و سرآشپز وقت خود را صرف مخلوط کردن دستی مواد نکند.

Smeg-blender.png
ال کا ایران گزارش می دهد:

اسمگ از جدیدترین همزن دستی خود رونمایی کرد - 22 مهر 1396 - 11:4

خانواده ی لوازم خانگی کوچک شرکت اسمگ با معرفی محصول جدید خود بزرگ تر شده است.

Top