دستبند هوشمند همراه اربعین

1pwakjncrfiduzdd.jpg
توسط محققان ایرانی؛

دستبند هوشمند همراه اربعین ساخته شد/ اخطار در هنگام گم شدن - 1 آبان 1396 - 20:3

دستبند هوشمند همراه اربعین توسط جمعی از فعالان حوزه فناوری ساخته شد این ابزار تکنولوژی جلوی گم شدن افراد را می گیرد.

Top