کمیسیون تلفیق

لاهوتی.jpg
عضو کمیسیون تلفیق مجلس در گفتگو با ال کا ایران عنوان کرد:

فروش کالای قاچاق برای تولیدات داخلی تهدید است/ در صحن مجلس رای نمی آورد - 19 دی 1396 - 8:32

فروش کالای قاچاق که در توقیف سازمان اموال تملیکی وجود دارد ، محور بحث ها در میان تولید کنندگان و صاحبان صنایع قرار گرفته است. بهانه های مختلفی درباره ی این تصمیم کمیسیون تلفیق آورده شده تا به نوعی لباس مشروع تن آن کنند. اما به هر صورت نمی شود با هر ب...

95686199_113593147bcbdc.jpg
عضو کمیسیون تلفیق عنوان کرد:

تصمیمی از روی اضطرار برای فروش کالاهایی که در اختیار سازمان اموال تملیکی وجود دارد - 18 دی 1396 - 9:58

عضو کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی در خصوص فروش کالای قاچاقی که در توقیف سازمان اموال تملیکی وجود دارد اظهار کرد: با کلیت مسئله که قطعاً مخالفت وجود دارد اما این تصمیم از روی اضطرار گرفته شد چون دولت گفته بود که حداکثر 7 هزار میلیارد تومان از این ام...

1500_139848443674.jpg
ال کا ایران گزارش می دهد:

ضربه ی قانونی بر پیکر تولید ملی - 18 دی 1396 - 7:31

کمیسیون تلفیق در یک حرکت دور از انتظار به فروش کالای قاچاق که در اختیار سازمان اموال تفکیکی وجود دارد رأی داد تا یکبار دیگر شاهد خودزنی آن هم از نوع بهارستانی ها باشیم.

Top