خانه های ضد زلزله

yKv5w4X76Os5w4118.jpg
ال کا ایران :

ژاپن، خانه های ضد زلزله می سازد! - 20 دی 1396 - 11:48

وقتی راجع به «فوم پلی استایرن» صحبت می کنیم، در ذهن بیشتر افراد چیزهایی مانند ظروف و بسته های یکبار مصرف می آید اما همین فوم، برای یک سازنده ی خانه های مدولار ژاپنی به عنوان یک متریال ساختمانی بسیار ارزشمند مطرح است. این خانه های گنبدی پلی استایرنی ب...

Top