کارخانه یخچال فریزر

refrigge.jpg
ال کا ایران گزارش می دهد:

گشتی در کارخانه ی تولید یخچال فریزر+فیلم - 17 بهمن 1396 - 14:25

یخچال فریزر یکی از لوازم ضروری خانه به شمار می رود که از دیرباز تا کنون همراه ما بوده و می توان گفت که زندگی بدون این محصول حیاتی بسیار سخت است.

Top