فروش سالیانه بوش

Bosch2017.jpg
ال کا ایران گزارش می دهد:

لوازم خانگی هوشمند ناجی شرکت بوش شد! - 18 بهمن 1396 - 12:13

در سال 2017، شرکت تولید کننده ی لوازم خانگی بوش با افزایش فروش 6.7 درصدی، رکورد جدیدی را ثبت کرد.

Top