حمایت از صادرات

6nvvuwevbdrzcap7.jpg
شریعتمداری اعلام کرد

وجود منابع لازم برای حمایت از صادرات در سال آینده - 20 بهمن 1396 - 12:2

وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به برخی برنامه‌ریزی‌ها برای حل مشکلات واحدهای صنعتی در سال آینده گفت: در سال آینده با توجه به مصوبات مجلس، منابع لازم برای حمایت از صادرات و جوایز هدفمند صادراتی برای بدست آوردن بازارهای صادراتی جدید در اختیار ماست و ...

Top