نمایشگر ضد ضربه

ibkgaz3xuiav5umf.jpg
ال کا ایران:

نمایشگر ضدضربه موتورلا پوسته پوسته می شود - 21 بهمن 1396 - 12:37

برخی کاربران موبایل های شرکت موتورلا گزارش داده اند نمایشگر های ضد ضربه و ضد خردشدن دستگاه شان پوسته پوسته می شود!

Top