صنعت شکلات و شیرینی

kibx1yuqkdwqmuuo.jpg
ال کا ایران :

فعال اقتصادی: صنعت شکلات ایران؛ نیازمند حمایت است - 23 بهمن 1396 - 9:22

یک فعال اقتصادی در زمینه تولید شکلات و شیرینی گفت: صنعت شیرینی و شکلات ایران ظرفیت رقابت با برندهای برتر جهان را دارد؛ اما نیازمند حمایت دولت است.

Top