ترمیم پوست

cbjqgs0xctiwwylw.jpg
ال کا ایران:

پوست الکترونیکی که خود را ترمیم می کند - 24 بهمن 1396 - 17:26

محققان بعد از سال ها تلاش توانستند پوست الکترونیکی تولید کنند که نه تنها قادر به انتقال حرارت و فشار است، بلکه در صورت آسیب دیدن و زخم شدن می تواند خودش را التیام بخشد.

Top