نمایشگاه لوازم خانگی کرمان

pooxfpzfatuulcyh.jpg
ال کا ایران:

120 شرکت داخلی و خارجی در پانزدهمین نمایشگاه لوازم خانگی کرمان - 24 بهمن 1396 - 17:45

پانزدهمین نمایشگاه لوازم خانگی کرمان از فردا، چهارشنبه 25 بهمن آغاز به کار می‌کند و تا 29 بهمن ادامه دارد.

Top