نمایش تصویر گوگل

2fofzn75gqkpjrjm.jpg
ال کا ایران:

دکمه «نمایش تصویر» گوگل حذف می شود - 28 بهمن 1396 - 15:29

گوگل دکمه «نمایش تصویر» را در بخش جستجوی عکس خود حذف کرد. به این ترتیب ذخیره مستقیم عکس ها سخت تر می شود.

Top