میز نهارخوری

bq1hnsntzuormdzt.jpg
ال کا ایران گزارش می دهد:

میزی نهار خوری یا قفسه! - 15 اسفند 1396 - 12:54

بسیاری از افراد با مشکل کمبود فضا در خانه ی خود مواجه هستند و طراحی این میز جالب راه حلی جذاب برای خانه های کوچک به شمار می رود.

Top