بازار شب عید لوازم خانگی

ktbekyvfevtnfjld.JPG
رئیس اتحادیه لوازم خانگی در گفتگو با «ال کا ایران» عنوان کرد:

ما هم قبول داریم در بازار شب عید کالای قاچاق وجود دارد - 26 اسفند 1396 - 9:57

رئیس اتحادیه لوازم خانگی گفت : بحث رها کردن طرح جلوگیری از ورود کالای قاچاق به هیچ وجه صحت ندارد و تا اندازه بسیار خوبی از سطح بازار جمع آوری شده اند اما متاسفانه به همان میزان کالاهای قاچاق به سمت فضای مجازی و به ویژه کانال های تلگرامی هدایت شده است...

nayycjzhkjrgr2mu.jpg
«ال کا ایران» بازار شب عید لوازم خانگی را بررسی کرد؛

جولان کالاهای قاچاق در بازار شب عید - 23 اسفند 1396 - 7:0

بازار لوازم خانگی بازهم مانند سال های گذشته به بی نظمی رسیده است. بی نظمی از نوع کالای قاچاق که با وجود طرح مبارزه با آن، از شلوغی و عدم نظارت ها در بازار شب عید استفاده کرده و متاسفانه برخی از واحدهای صنفی به صورت علنی در حال فروش کالای قاچاق هستند.

Top