ضوابط فعالیت صرافی ها

do1pjkbaudli6bkg.jpg
ال کا ایران:

بانک مرکزی ضوابط فعالیت صرافی ها را اعلام کرد - 26 فروردین 1397 - 9:55

بانک مرکزی در اطلاعیه های جداگانه درباره تعیین سیاست های جدید ارزی ، ضوابط فعالیت صرافی ها و همچنین کلیات تأمین ارز برای واردات کالا و خدمات از خارج کشور به مناطق آزاد تجاری-صنعتی و مناطق ویژه اقتصاد را اعلام کرد.

Top