بازار تلویزیون پریمیوم

rm7unmzh6jcnnodx.jpg
« ال کا ایران» گزارش می دهد:

ال جی دیسپلی به دنبال گسترش خط تولید تلویزیون های الد - 27 فروردین 1397 - 12:12

شرکت ال جی دیسپلی به دنبال عرضه ی 10 میلیون پنل تلویزیون های الد در سال 2021 است.

Top