کنترل خانه

jozfwwzhmaxmgzka.jpg
«ال کا ایران» گزارش می دهد:

کنترل خانه با دیواری های هوشمند! - 10 اردیبهشت 1397 - 13:41

اسپیکرهای هوشمند را فراموش کنید، به زودی امکان کنترل خانه با ضربه به دیوارهای هوشمند فراهم می شود. محققین دانشگاه کارنگی ملون و دیزنی موفق به توسعه روشی شده اند که می توان با پرداخت 20 دلار یک متر از دیوارهای خانه را هوشمند کرد.

Top