تلگرام ایکس

yzqjymyypdtbe1ob.jpg
ال کا ایران:

نسخه تقلبی Telegram X به عنوان نسخه بدون فیلتر تلگرام در حال انتشار است! - 25 اردیبهشت 1397 - 12:22

گاهی اوقات فقط می توان تاسف خورد! می دانیم تلگرام اجازه ساخت کلاینت های مختلف برای اضافه کردن امکانات ویژه به برنامه پیام رسان خود داده است.

Top