تعمیر کولر آبی

bc5gavfuwrj7veha.jpg
« ال کا ایران» گزارش می دهد:

بخش اول/ تعمیرکار کولرهای آبی شوید! - 25 اردیبهشت 1397 - 14:12

با آغاز فصل گرما، فکر نیاز به خرید، سرویس و چگونگی استفاده از دستگاه های خنک کننده هوا مثل کولر های آبی بیشتر احساس می شود.

Top